Cồn Hô, nơi phải đến để trải nghiệm cuộc sống miệt vườn đúng chất

Bình yên Cồn Hô

Nhân tìm các thông tin về Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer năm nay (30/10 – 31/10/2020) thì phát hiện ra một…cái cồn. Chuyện là tỉnh Trà Vinh mới ra mắt mô hình “du lịch tự thân” mà không gian của chính là ở Cồn Hô. Mới hơn tháng trước vừa đi […]