Tag: trải nghiệm vĩnh long

Về Vĩnh Long, tôi đã đốt đuốc lá dừa để ra đình làng coi hát bội

Nếu ai có hỏi chuyến về Vĩnh Long vừa rồi tôi thích nhất điều gì? Thì chắc chắn câu trả lời đó là: được trải nghiệm đốt đuốc đi bộ trên đường...
Advertismentspot_img

Most Popular