Du lịch Việt Nam năm 2022: Xu hướng Du lịch trong nước bùng nổ!

Hang hung Thoòng - Một phát hiện mới của Du lịch Việt Nam 2022

Du lịch Việt Nam 2022 phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch. Du lịch trong nước trở thành xu hướng và thật sự bùng nổ với các con số thống kê ấn tượng. Khách du lịch quốc tế đến nước ta mặc dù còn khiêm tốn, nhưng cũng đáng ghi nhận. Thị trường outbound sôi […]