About me

Hello, I am Sophia Green!

I am very happy you are here!

According to known legends, ancestors of today's Oromo people in Ethiopia were believed to have been the first to recognize the energizing effect of the coffee plant!

It all started from the big passion I had for coffee, ever since I was in college. It developed into me travelling and searching the globe for different types of coffee breeds. I document it all here, on my blog, so my readers can experience it too.

A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well. The coffee break originated in the late 19th century in Stoughton, Wisconsin, with the wives of Norwegian immigrants. The city celebrates this every year with the Stoughton...
Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc.
A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well. The coffee break originated in the late 19th century in Stoughton, Wisconsin, with the wives of Norwegian immigrants. The city celebrates this every year with the Stoughton...
A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well. The coffee break originated in the late 19th century in Stoughton, Wisconsin, with the wives of Norwegian immigrants. The city celebrates this every year with the Stoughton...
A coffee break in the United States and elsewhere is a short mid-morning rest period granted to employees in business and industry. An afternoon coffee break, or afternoon tea, often occurs as well. The coffee break originated in the late 19th century in Stoughton, Wisconsin, with the wives of Norwegian immigrants. The city celebrates this every year with the Stoughton...
19,017Thành viênThích
24,667Người theo dõiTheo dõi
67,536Người theo dõiTheo dõi

Don't miss

Đây là trang mẫu. Nó khác với bài viết bởi vì nó thường cố định và hiển thị trong menu của bạn. Nhiều người bắt đầu với trang Giới thiệu nơi bạn chia sẻ thông tin cho những ai ghé thăm. Nó có thể bắt đầu như thế này:

Chào bạn! Tôi là một người bán hàng, và đây là website của tôi. Tôi sống ở Hà Nội, có một gia đình nhỏ, và tôi thấy cách sử dụng WordPress rất thú vị.

… hoặc cái gì đó như thế này:

Công ty chúng tôi được thành lập năm 2010, và cung cấp dịch vụ chất lượng cho rất nhiều sự kiện tại khắp Việt Nam. Với văn phòng đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng hơn 40 nhân sự, chúng tôi là nơi nhiều đối tác tin tưởng giao cho tổ chức các sự kiện lớn.

Là một người dùng WordPress mới, bạn nên ghé thăm bảng tin để xóa trang này và tạo trang mới cho nội dung của chính bạn. Chúc bạn vui vẻ!