Về Vĩnh Long, tôi đã đốt đuốc lá dừa để ra đình làng coi hát bội

Một tiết mục của gánh Đồng Thinh

Nếu ai có hỏi chuyến về Vĩnh Long vừa rồi tôi thích nhất điều gì? Thì chắc chắn câu trả lời đó là: được trải nghiệm đốt đuốc đi bộ trên đường làng tối om để ra đình coi hát bội. Như người ta nói “hát bội làm tội người ta”, tôi nghĩ điều đó […]

Vòng cung Đông Bắc và hành trình lướt trên đỉnh núi du ca

Chàng trai H'Mông ở Hà Giang

Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc. Hành trình khám phá vòng cung Đông Bắc.