Một tiết mục của gánh Đồng Thinh

Về Vĩnh Long, tôi đã đốt đuốc lá dừa để ra đình làng coi...

Nếu ai có hỏi chuyến về Vĩnh Long vừa rồi tôi thích nhất điều gì? Thì chắc chắn câu trả lời đó là: được trải nghiệm đốt đuốc đi bộ trên đường làng tối...
Bình yên Cồn Hô

Cồn Hô, nơi phải đến để trải nghiệm cuộc sống miệt vườn đúng chất

Nhân tìm các thông tin về Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer năm nay (30/10 - 31/10/2020) thì phát hiện ra một...cái cồn. Chuyện là tỉnh Trà Vinh mới ra mắt...

Đừng bỏ lỡ